Blog

Vse v besedah

Internet stvari, LoRaWAN in XIRIS v Gruziji

Prosto dostopna infrastruktura za Internet stvari na severnem Primorskem

Pokritost omrežja The Things Network

Pametno kmetijstvo: primer iz prakse

Management and decisionmaking support for wineproducers

Meritve višine podtalnice preko omrežja LoRaWAN