Ohranjanje stavb in kulturne dediščine

Z obstoječimi tehnologijami je bilo muzejem in galerijam težko ponuditi spremljanje okolja umetniških eksponatov v realnem času zaradi obsežnih potreb po ožičenju in nezmožnosti Wi-Fi-ja, da pokrije večja območja z zanesljivo povezljivostjo. Z uporabo LoRaWAN ustvarjamo brezžično rešitev interneta stvari, ki se lahko spopade z izzivi tega specifičnega področja. Naše rešitve za pametno ohranjanje kulturne dediščine so sestavljene iz senzorjev IoT, ki temeljijo na LoRaWAN komunikaciji, in sistema za spremljanje podatkov v oblaku. Muzeji in zbirke uporabljajo senzorje za merjenje dejavnikov, ki vplivajo na stanje artefaktov, kot so vlažnost, temperatura, svetloba in vibracije. Senzorji sporočajo natančne podatke v realnem času v potrebnih intervalih in nudijo življenjsko dobo baterije do 10 let. Z uvedbo naše rešitve, ki temelji na LoRaWAN, muzeji in drugi varuhi kulturne dediščine  veliko prihranijo, predvsem pa  ohranjajo kulturno dediščino v optimalnem stanju.

Številni muzeji in v njih nameščene umetniške zbirke so v zgodovinskih zgradbah, ki zaradi velike uporabe betona in jekla predstavljajo problematično okolje za običajne brezžične tehnologije. Doslej uveljavljene rešitve je bilo zaradi tehničnih omejitev težko in drago uvesti.

Microclimate in museum
Merjenje klimatskega okolja v muzeju
Stone wall dew point
Merjenje rosišča v kamniti steni
wet wall
Merjenje rosišča na opečni steni
Merjenje vlage
Primer merjenih vlažnosti