Storitve in rešitve

Ustvarjamo rešitve za probleme, ki so bili še včeraj težko rešljivi ali nerešljivi, in ki s pomočjo Interneta stvari odpirajo vrata v svet, kakršnega do danes nismo poznali. Podatke v realnem času prenašamo na velike razdalje preko izjemno velikega števila  avtonomnih senzorjev.

Vse rešitve, ki jih ponujamo, so podprte z:

Področja storitev in rešitev

LoRaWAN gateway

Komunikacijska infrastruktura

Snujemo, načrtujemo, gradimo, širimo in vzdržujemo nizkoenergijsko komunikacijsko infrastrukturo (LPWAN) z velikim dometom (LoRaWAN).

Inovative solutions

Inovativna avtomatizacija procesov

Avtomatiziramo, idejno rešujemo, poenostavljamo in omogočamo običajne in neobičajne procese. Nadzor procesov uvajamo tudi tam, kjer do sedaj zaradi različnih omejitev ni bilo mogoče izvesti ali pa ni bilo racionalno smiselno.

Meritve in nadzor okoljskih parametrov

Merimo, analiziramo, shranjujemo in vizualiziramo izmerjene okoljske parametre od mikroklime, preko CO2 in TVOC koncentracij pa vse do meritev stopnje fotosinteze in koncentracije onesnaženosti s trdimi delci PMx.

Implementacija rešitev za pametna mesta in skupnosti

Snujemo rešitve za pametna mesta, ki prebivalcem nudijo boljše pogoje bivanja, upravljalcem gospodarnejše in enostavnejše upravljanje, načrtovalcem pa nova moderna mestna in ruralna okolja, podprta z najnovejšimi tehnologijami.