Pametno kmetijstvo: primer praktične implementacije

Naš pristop temelji na uporabi informacijskih tehnologij, skupaj s praktičnimi izkušnjami, za optimizacijo učinkovitosti, optimizacijo kakovosti, zmanjšanje vpliva na okolje in zmanjšanje tveganja – vse na ravni lokacije.

To ni posebej nov koncept v kmetijstvu, saj obstajajo eseji na to temo že iz zgodnjega 18. stoletja. Novost je obseg, v katerem smo sposobni uresničiti te cilje. Pred industrijsko revolucijo se je kmetijstvo na splošno izvajalo na majhnih poljih, pri čemer so imeli kmetje pogosto podrobno poznavanje svojega proizvodnega sistema, ne da bi dejansko količinsko opredelili variabilnost. Premik k mehanskemu kmetijstvu in zmanjševanje stopnje dobička sta povzročila, da so v drugi polovici 20. stoletja prevladovale obsežne enotne »povprečne« kmetijske prakse. Napredek tehnologije v poznem 20. in zgodnjem 21. stoletju je omogočil, da se je kmetijstvo premaknilo nazaj k kmetijstvu, specifičnemu za posamezno območje, hkrati pa je ohranilo ekonomijo obsega, povezano z “velikimi” operacijami.

Kaj?

Sistem, sestavljen iz brezžičnih senzorjev in drugih komponent za spremljanje mikroklimatskih in fiziopatoloških razmer v vinogradu v realnem času in predvidevanje manifestacij glivičnih bolezni, kot so peronospora, pepelasta plesen ali botritis.

Cilji:

Meritve:

Leaf wetness sensor
Senzor vlažnosti listov

Zahvaljujoč zbranim podatkom je mogoče nadzorovati veliko različnih bolezni, ki lahko prizadenejo vinograd.

 • Bolezni vinske trte – vpliv na rast:

  Sorta, substrat, lega, mikroklimatski pogoji, ampelotehnični postopki, fenološka faza

 • Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola Berl. & De Toni):

  temperatura zraka, padavine, vlažnost listov: primarna okužba + relativna vlažnost: sekundarna okužba

 • Oidium vinske trte (Erysiphe necator Schwein):

  temperatura, relativna zračna vlaga, hitrost vetra, padavine (primarna okužba!)

 • Druge bolezni:

  siva plesen (botrytis), črna gniloba grozdja

Meri, primerja in olajša:

Omogoča dvig kakovosti grozdja

To je mogoče zaradi merjenja:

 • osvetlitve in sončnega sevanja v zelenih delih (delih listne in grozdne površine),
 • Temperature in vlažnosti tal (začetek rasti, agro-ampelotehnični postopki in namakanje).

Zmanjša stroške pridelave in varuje okolje:

Prednosti v daljšem časovnem obdobju:

Sensor's node
Merilno mesto v vinogradu