You are currently viewing GeoNOG2019, GeoIGF 2019 and ISOC CN Summit

GeoNOG2019, GeoIGF 2019 and ISOC CN Summit

The Internet Society nas je povabila kot govorce na tri konference, ki jih je organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in trajnostni razvoj Gruzije.

Najprej smo IoT z LoRaWAN predstavili članom in gostom skupine Georgian Network Operators Group na njihovem letnem srečanju: https://nog.ge/en/agenda-geonog2019/

Tehnični del (v gruzijskem jeziku): https://www.youtube.com/watch?v=zEBXUAMN_Ew&feature=youtu.be&t=6769

Cilji Foruma za upravljanje interneta je združiti akterje iz različnih interesnih skupin kot enakovredne v razpravah o vprašanjih javne politike v zvezi z internetom. IoT smo predstavili z vidika LPWAN in delili svoje izkušnje in vizijo.

Sodelovali smo tudi na panelni razpravi s študenti Mladinske šole za upravljanje interneta: https://youtu.be/gNlf9kta-mg (v gruzijskem jeziku)

Zadnji del, ki smo se ga udeležili, je bil Vrh omrežij Evropske skupnosti »Omrežja skupnosti: povezovanje naslednje milijarde«, velika mednarodna konferenca, ki združuje zainteresirane strani in oblikovalce politik EU iz vse Evrope: https://www.internetsociety.org/ dogodki/2019-evropski-vrh-o-omrežjih-skupnosti/ .

Povzetek po konferenci:

  • partnerstvo pri projektu pokritosti LoRaWAN/TheThingsNetwork regije Tusheti z nadgradnjo omrežja skupnosti (simulirali smo pokritost področja
  • priprava načrtov in pomoč pri izgradnji infrastrukture za projekte #pametno kmetijstvo in #pametno mesto s partnerji
  • sodelovanje na LoRa LAB , delavnicah in izobraževalnih dogodkih
GeoIGF 2019
GeoIGF 2019
GeoNOG2019-LoRaWAN
Simulacija pokritosti LoRaWAN